Kế hoạch an ninh trật tự, an toàn trường học năm học 2020-2021

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI TRƯỜNG TH TIẾN HƯNG B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:14 /KH-ANTT

             Tiến Hưng,  ngày 11  tháng 09 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học

Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Công văn số 167/QCPH/SGD&ĐT-CATP ngày 15/9/2010 giữa công an Thành phố và Sở GD&ĐT về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học ; Trường TH Tiến Hưng B xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong trường học năm học 2020 -2021 như sau:

          I. Đặc điểm tình hình:

          1. Thuận lợi:

- Trường TH Tiến Hưng B được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh và các cấp quản lý giáo dục.

- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ, vững về tay nghề, an tâm công tác.

- Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

- Đa số cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc học tập của con em mình.

          2. Khó khăn:

- Địa bàn học sinh  thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, nên cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục của nhà trường và kết quả học tập của học sinh.

- Hầu hết phụ huynh trong trường đều làm nông nghiệp là chính, trình độ văn hoá còn hạn chế. Do vậy việc phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các cháu còn hạn chế.

           3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất:

Năm học 2020 - 2021 nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 19 đồng chí, trong đó có 2 cán bộ quản lý, 14 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 3 nhân viên.

Tổng số học sinh là 357, được chia thành 10 lớp.

Nhà trường đã có Chi bộ Đảng gồm 11 Đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, phụ nữ, Chi đoàn, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ GD học sinh.

Về sơ sở vật chất năm học 2020 - 2021 đã được cải thiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục đã được mua sắm, bổ sung khá đầy đủ.

 Trường có hàng rào kiên cố, có cây xanh và nhà vệ sinh sạch, nguồn rác được xử lí hàng ngày, có hệ thống nước sạch phục vụ cho giáo viên và học sinh.

          II. Mục tiêu:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về pháp Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GVNV và học sinh của nhà trường.

          - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tổ chức các chuyên đề, nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng GD học sinh trong nhà trường, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

           III. Mội số nhiệm vụ và giải pháp:

           1. Công tác giáo dục, tuyên truyền:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CB-GV-NV toàn trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa cán bộ địa phương, nhân dân và đặc biệt là hội phụ huynh với nhà trường, không để tình trạng  tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong CB-GV-NV, phụ huynh và học sinh về việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; Phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,… ).       

-  Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị của CB-GV-NV trong nhà trường; Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của người Đảng viên trong các hoạt động của nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh để lồng ghép, giáo dục tư tưởng, truyền thống đạo đức cho các cháu trong các hoạt động CS&GD học sinh ở mọi lúc, mọi nơi. Tăng cường tuyên truyền định hướng cho phụ huynh học sinh nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim ảnh có nội dung xấu.

-  Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức cho CB- GV-NV và phụ huynh về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…

- Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.

           2. Công tác phối hợp:

- Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình, nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng ở trong và ngoài trường học.

- Phối hợp, tổ chức để CB-GV-NV toàn trường được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn đặc biệt nhân dịp tết âm lịch.

- Phối  hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhà trường cần chủ động  phối hợp với công an địa phương  xây dựng  kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống mất ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề  phức tạp về mất ANTT khu vực xung quanh trường học.

- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường  chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ CB-GV-NV mạnh dạn đóng góp ý kiến để hình thành nhận thức mới. Từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

          IVTổ chức thực hiện 

          1. Đối với Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và  triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật, cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CB,GV, NV, phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CB,GV,NV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh tự giác , tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA  giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANNT trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý nghiêm các vụ việc gây mất trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường, các hiện tượng gây rối, lấy thông tin không chính xác để đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.

         2.  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên :

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2020 - 2021.

- Tăng cường công tác vận động trong CB-GV-NV và phụ huynh, tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động: “Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như:“Hãy nói không với ma tuý”; “Hãy dành cho học sinh  một môi trường không có tệ nạn xã hội”…

          3.  Đối với học sinh : 

          Đưa các hoạt động lồng ghép GD học sinh về mất an ninh trật tự, GD đạo đức, tư tưởng, lối sống văn hoá trong các hoạt động GD học sinh  hàng ngày.

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với cha mẹ, cô giáo và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông của Nhà nước; Các quy chế, nội quy của trường học.

 Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2020 -2021 của trường Tiểu học Tiến Hưng B. Rất mong CB-GV-NV và phụ huynh trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện để không xảy ra các vấn đề về mất an ninh trật tự trong nhà trường./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (để b/c)

- Trường TH Tiến Hưng B: (để t/h)

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

               Mai Văn Mẫn

                                                                                                                                 
Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 22055
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Mai Văn Mẫn
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước